Leverandør av ferdige bygg og produsent av elementer til vegg og spilehimlinger

I dag tilbyr Byggmesterhus leveranser av elementer til de fleste type utviklingsprosjekter innenfor bolig og hyttemarkedet. Tidligere har tradisjonelle boliger og hytter med liggende kledning vært vårt hovedområde, men i de siste årene har vi også tilpasset oss ett markedet hvor vi ser at stående kledning, fasadeplater og moderne utrykk er ønskelig i noen prosjekter.

Ferdigbygget hytte fra Byggmsterhus

Standard leveranser

Eksempel på standard leveranser vi leverer:

 • Garasjer
 • Fritidsboliger
 • Eneboliger
 • Flermannsboliger

Hytte Kykjebygdheia

Byggeprosessen

Hva er viktig å tenke på?

Å bygge hus er en omfattende og tidkrevende prosess. Vanligvis tar det over et år fra man starter prosessen med arkitekt, til et hus er ferdig bygget og klar for innflytting. Her er en gjennomgang av de viktigste stegene i byggeprosessen:

Før man starter prosjektet er det viktig å kartlegge de økonomiske rammene for prosjektet. Dette innebærer å lage en plan som beskriver hvor mye penger man har mulighet til å legge i prosjektet, og hvordan man skal finansiere arbeidene. Dette budsjettet vil sette en ramme for størrelsen på huset, standarden og byggemetoden. Det er anbefalt å lage et slikt budsjett i samarbeid med banken.

Det er pålagt å sende inn en søknad til Plan – og bygningsetaten når man skal i gang med å bygge bolig. Her trenger man nøyaktige tegninger av blant annet terreng og husets planløsning. Det er ofte nødvendig å engasjere en arkitekt til å ta ansvar for arkitekttegningene, prosjekteringen og søknadsprosessen.

Det er også en mulig å overlate organiseringen av prosjektet til en ferdighusleverandør. Da blir huset bygget av pre-produserte elementer. Dette kan i mange tilfeller både være besparende og praktisk i forhold til lukking av bygget, tidsbruk, oversikt over kostnader og garantert tørr byggeprosess.

Det er lurt å ha en plan for hva slags byggemetode og materiale man ønsker å bruke. Husets utforming og standard vil blant annet avhenge av om man ønsker et plassbygd hus eller et hus av elementer, og om man velger å bygge i tre, mur, betong eller andre materialer. Det kan være lurt å ha en formening om dette før arkitekten starter arbeidet med tegningen.

Når man har fått rammetillatelse fra kommunen, er det avgjørende å finne riktig entreprenør til prosjektet. Det er helt sentralt at bedriften man engasjerer har gode referanser fra lignende arbeid, solid økonomi, tilstrekkelig kapasitet og alle nødvendige godkjenninger. Når man har valgt entreprenør, er det viktig å skrive en presis kontrakt før arbeidet kan starte.

Tilpassede leveranser

Eksempel på tilpassede leveranser:

 • Tilbygg
 • Støyskjermer
 • Barnehager
 • Omsorgsbygg
 • Næringsbygg
 • Spileelementer til vegg og himling

Glass- og systemvegger

Byggmesterhus har utvidet sin produksjon og produserer nå glass og systemvegger. Vi kan levere brannglass/pyroglass i klasse E30, EI30, EI60 med lydkrav fra Rw27dB – Rw48dB.  

Modulene
Modulene leveres med karmer 32×70/92 i heltre bøk, eik eller ask. Ved veldig høye lydkrav legger vi på et ekstra glass, da vil profilen være 32x114mm. Våre profiler kan leveres med klarlakk eller valgfri NCS – farge.  

Glasset
Glass leveres ihht. brann og lydkrav.  

Dører
Dører kan leveres som tette dører eller glassdører ihht. krav og farge på veggene.

Systemet er modulbasert for kjapp og enkel montering. 

Bryter/tettfelt 
Nødvendige bryter/tettfelt leveres i samme utførelse som veggene og tilpasset kundens behov.

Elementene

Elementene våre leveres som ferdigkledde vegger utvendig. I fra uisolert reisverk monterer vi utvendige gipsplater, utlekting og kledning, slik at elementene er klargjort for innvendig arbeid.

Ferdigproduserte veggelement

Elementvegg fra Byggmsterhus

Element-produsent

Byggmesterhus tilbyr leveranser av elementer til de fleste type utviklingsprosjekter innenfor bolig- og hyttemarkedet. Vegger lages ferdig med vinduer og dører i våre produksjonslokaler på Tryland i Lindesnes. De ferdigproduserte elementene transporteres direkte til byggeplass for montering. 

 • Produksjon i tørre omgivelser
 • Minimalt med svinn
 • Tegner og tilpasser elementer selv
 • Tidsbesparende på byggeplass
 • Håndverkskvalitet
 • Økt antall oppføringer for utbyggere

Levering og montering

Elementene klargjøres til transportering med stropper og beskyttelse bord, slik at de er klare til henting og montering. Er det ønskelig med bistand til levering og montering har vi samarbeidspartnere med lang erfaring som kan utføre arbeidet.

På en enebolig tar det vanligvis en dag å sette sammen 1 etasje på byggeplass. Etter første etasje er montert, legges det bjelkelag, spon og styresviller som klargjøring for neste etasje og tak. Etter at råbygget er montert gjenstår det mindre arbeid som vindtetting av hjørner, forankring, elementskille osv.

Lasting av elementer

To-mannsbolig Østlandet

Hopp rett ned til innholdet